Druhé partnerské setkání se konalo ve dnech 17. – 18. května v překrásném městě Düsseldorf v Severním Porýní – Vestfálsku. Pro první den byly vybrány prostory komunitního centra Bilk a pro druhý Institutu pro mezinárodní komunikaci (IIK). V této fázi už šlo v diskuzích zejména o produkty, které budou sloužit k samostudiu, nebo případně pro výuku v kurzech: sebehodnotící testy, informační letáčky a jazykové moduly. Dále byly na setkání v Düsseldorfu předány partnerům z jednotlivých zemí prezentační materiály projektu.

I tentokrát se tvůrci programu drželi záliby v pohybu: energii na druhý den setkání bylo možné nabrat na taneční hodině salsy.