V Německu a Rakousku silně narůstá poptávka po pečovatelském personálu pro starší osoby. Tato poptávka je stále častěji kryta pečovatelkami a pečovateli (PB) z Východní a Střední Evropy, především z Bulharska, Rumunska, Polska, Slovenska, Česka a Maďarska. Jedná se o pomocnice/pomocníky v ústavech resp. v domácnostech nebo pečovatelky resp. pečovatele na celých 24 hodin. Pečovatelský personál, který již v minulosti pracoval v Německu a Rakousku je sice často vybaven znalostí němčiny, většinou však bohužel chybí jazykové znalosti specifické pro dané povolání a též mezikulturní kompetence, důležité pro interakci PB s osobami o které pečují a s jejich rodinami.

Cílem projektu „BID – BetreuerInnen-Qualifizierung in Deutsch“ (Kvalifikace pečovatelek v němčině) jsou podklady pro výuku němčiny jako cizího jazyka a informace nezbytné pro výkon daného povolání v Německu a Rakousku. Zatímco podklady pro výuku němčiny jako cizího jazyka podpoří PB v naučení se němčiny, informační materiály usnadní výkon povolání v Německu a Rakousku tím, že objasní relevantní právní záležitosti a poskytnou informace o situacích typických pro dané povolání. Materiály pro výuku nejsou běžnými jazykovými a gramatickými cvičeními, mnohem více jsou zaměřeny na každodenní situace v daném povolání. Mezi takové situace patří běžné rozhovory a dialogy při práci, např. při péči o tělo, vaření, administrativních záležitostech apod.

Veškeré produkty, vytvořené v rámci projektu (testy pro sebehodnocení, výukové moduly, soubory informačních materiálů), jsou v papírové podobě a navíc jsou k dispozici ke stažení na. Osoby, mající v úmyslu vykonávat toto povolání v Německu nebo v Rakousku, mají proto možnost se přes internet již doma naučit pro povolání specifickou němčinu.

Veškeré produkty vytvořené v rámci projektu - testy sebehodnocení, vzdělávacích modulů, info-soubory - jsou v portfoliu "BID Produkty", stejně jako v IDIAL4P-Online-Center Online Center k dispozici ke stažení.
Konsorcium, zajišťující projekt, sestává z deseti organizací z osmi zemí: Rakousko, Německo, Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Česko a Maďarsko.

Doba trvání projektu: 1.11.2012 – 31.10.2014

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.