Wzrastające zapotrzebowaniena opiekunów osób starszych coraz częściej zaspokajane jest w Niemczech i Austrii przez opiekunów / opiekunki domowe (PB) – są wśród nich są pomoce domowe i opiekunowie sprawujący 24 godzinną pomoc pochodzący z Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza z Bułgarii, Rumunii, Polski , Słowacji, Czech i Węgier. Pracujący już w Niemczech i Austrii opiekunowie domowi posiadają coraz częściej podstawową znajomość języka niemieckiego, na ogół jednak nie znają języka fachowego i nie dysponują umiejętnościami międzykulturowymi potrzebnymi w kontaktach zpodopiecznymi i członkami ich rodzin.

Celem projektu "BID –nauka niemieckiego dla opiekunów domowych" jest stworzenie materiałów szkoleniowych do nauki języka niemieckiego imateriałów informacyjnych na temat wykonywaniazawodu opiekuna w Niemczech i Austrii. Materiałyszkoleniowe służą wspieraniu opiekunów w nauce języka niemieckiego, zaś materiały informacyjne są źródłem wiedzy o sprawach prawnych i administracyjnych, co ułatwić ma wykonywania zawodu w Niemczech i Austrii. Materiały szkoleniowe nie mają być zbiorem ćwiczeń językowych i gramatycznych, ale przede wszystkim mają skupić się na życiu zawodowym. Obejmować będą rozmowy i dyskusje znajdujące zastosowanie w typowych sytuacjach zawodowych, np. opieka osobista, gotowanie, sprawy administracyjne itd.

Wszystkie produkty powstałe w ramach projektu - testy samooceny, modułów nauczania, Info-pliki - są w "Produkty BID" oraz w IDIAL4P-Online-Center Center Online dostępny do pobrania.

Konsorcjum projektu składa się z dziesięciu instytucji z ośmiu krajów: Austria, Niemcy, Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy i Węgry.

Czas trwania projektu: 11.01.2012 – 31.10.2014


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.