Silno rastúci dopyt po opatrovateľskom personále pre starších ľudí sa v Nemecku a Rakúsku stále častejšie uspokojuje cez opatrovateľky/opatrovateľov (ide o pomocnice a pomocníkov v domácnosti alebo 24 hodinové opatrovateľky) z východnej a strednej Európy, hlavne z Bulharska, Rumunska, Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska. Znalosti nemeckého jazyka u opatrovateliek už činných v Nemecku a Rakúsku sú síce mnohokrát prítomné, avšak znalosti pracovnej reči a medzikulturálnych kompetencií v interakcii opatrovateľky a opatrovanej osoby a ich rodinných príslušníkov žiaľ vo väčšine prípadov nie.

Cieľom projektu „BID - BetreuerInnen-Qualifizierung in Deutsch – BID - kvalifikovanie opatrovateliek v nemčine“ je vytvoriť študijné materiály v nemčine ako cudzej reči ako aj informácie materiály o výkone tejto práce v Nemecku a Rakúsku. Zatiaľ čo študijné materiály majú opatrovateľky podporovať v učení sa nemeckého jazyka, majú dať informačné materiály opatrovateľkám výklad k právnym a živnostenským náležitostiam a tak im uľahčiť ich výkon práce. Študijné materiály nebudú poskytovať tradičné jazykové a gramatické cvičenia, ale budú sa oveľa väčšmi sústrediť na bežný pracovný deň opatrovateľky. K tomu budú slúžiť Rozhovory a Dialógy o bežných pracovných situáciách ako napr. starostlivosť o telo, varenie, administratívne záležitosti a pod.

Všetky skrz produkty vytvorené v rámci projektu - testy sebahodnotenie, vzdelávacích modulov, info-súbory - sú v portfóliu "Produkty z projektu BID", rovnako ako v IDIAL4P-Online-Center prihlásený Center k dispozícii na stiahnutie.

Trvanie projektu: 1.11.2012 – 31.10.2014


Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).