31. ledna a 1.února 2014 se v Košicích uskutečnilo 3. setkání partnerů BID. Charita Košice, jeden z partnerů projektu BID, přijala tým BID na dva dny a skvěle se o něj starala. Tentokrát jsme mezi námi mohli přivítat i jednu pečovatelku, která se podstatným způsobem podílí na přípravě produktů. Její praktická expertiza byla a je pro projekt BID velkým přínosem.

V rámci tohoto třetího a již předposledního setkání všech partnerů podílejících se na projektu BID jsme již mohli představit části produktů BID, konkrétně testů sebehodnocení, výukových modulů a souborů informací. Tyto tři výsledky budou sloučeny do portfolia, které bude pečovatelkám k dispozici pro samostatné studium. Před definitivním dokončením produktů a jejich překladem do bulharštiny, rumunštiny, slovenštiny, češtiny a polštiny by produkty měly být otestovány co možná největším počtem osob. Konsorcium BID by si přálo v této souvislosti oslovit zejména uživatelky, tj. pečovatelky ale též zprostředkovatelské agentury nebo instituce zaměřené na další vzdělávání. Osoby resp. instituce, ochotné se do testování zapojit, se mohou ještě do konce dubna přihlásit partnerům v jednotlivých zúčastněných zemích (kontakty naleznete na www.bid-projekt.eu).

Na závěr byla pro zúčastněné partnery uspořádána prohlídka Košic, při které jsme se blíže seznámili s dějinami a architekturou města. Příště a naposledy se partneři projektu BID setkají v Plovdivu. V rámci této závěrečné konference bude prezentováno celé portfolio ve všech jazycích. Partneři se na toto setkání těší, avšak s jistou dávkou smutku, neboť se bude jednat o definitivní rozloučení s konsorciem – spolupráce na projektu skončí v říjnu 2014.