În data de 31 Ianuarie și 1 Februarie 2014 a avut loc cea de a treia reuniune a partenerilor de proiect la Kosice , Slovacia. Caritas Kosice, partenerul de proiect din BID , a rasfăţat echipa BID timp de două zile cu ospitalitatea sa . De data aceasta , am avut , de asemenea, posibilitatea să cunoaştem o persoană care este direct implicată în activitatea de îngrijire la domiciliu . Expertiza ei practică a fost și este de mare sprijin pentru proiectul BID.

În această a treia și penultimă întâlnire a tuturor partenerilor implicați în proiectul BID am putut vedea unele produse BID,ca de exemplu, testele de auto - evaluare, modulele de învăţare și info dosarele. Aceste trei produse formează un portofoliu care poate fi utilizat de către îngrijitorii la domiciliu ca informaţii pentru a învăţa singuri. Înainte ca produsele să fie realizate şi, apoi, traduse în limbile bulgară, română , slovacă , cehă , maghiară și poloneză , ele ar trebui să fie testate de cât mai multe persoane . În această fază, consorțiul BID ar trebui să facă apel la îngrijitorii la domiciliu, dar, şi la agențiile de ocupare a forței de muncă, şi la instituțiile de formare . Persoanele sau organizațiile care ar dori să participe la acest proces de testare se pot adresa partenerilor din ţările de proiect (vezi www.bid-projekt.eu) până la sfârşitul lunii aprilie.

Şi, ca final intercultural, partenerii ne-au oferit un tur al orasului Kosice, în care ni s-au prezentat frânturi de istorie și arhitectură a oraşului. Ultima întâlnire a partenerilor BID va avea loc la Plovdiv. La conferința finală se va prezenta întregul portofoliu în toate limbile de proiect .Încă de pe acum partenerii privec cu tristeţe faptul că acest concorţiu îşi va înceta activitate - colaborarea în cadrul proiectului se încheie în luna octombrie 2014.