На тази страница може да намерите всички елементи на БИД портфолиото. Документът "BID Portfolio_Bulgarien" обхваща цялото портфолио на български език. Файлът може да бъде свален и разпечатан.

Останалите файлове са всички елементи на БИД-Портфолиото поотделно - информация за лицето, дневник, тестове за самоопределяне на нивото по немски език, образователни модули, езикови досиета и информационни досиета.

BID Portfolio_Bulgarien

Cover Pager

Einleitung

Steckbrief

Lerntagebuch

Selbsteinstufungstests:

Lernmodule:

Sprachdossiers:

Info-Dossiers: